Gezamenlijke acties

Kennis en ideeën uitwisselen en gezamenlijke acties over actuele thema’s die voor ieder spelen

Kwaliteit

Platform voor intervisie

Netwerken

Netwerken, samenwerkingsverbanden en mogelijkheden ontdekken

Professionaliteit

Gezamenlijk werken aan professionalisering en profilering van onze beroepsgroep in Leiden en omgeving

Agenda

Regelmatige intervisie en bijeenkomsten

Welkom bij het diëtistennetwerk Zuid- Holland Noord.

Het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord wil bereiken dat de regionale positie van de diëtisten en dieetadvisering in de eerste lijn wordt versterkt. Daarom is het een duidelijk aanspreekpunt voor alle zorgverleners, samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraar. Het is een formeel netwerk waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en waar afstemming plaats vindt. Bij dit netwerk zijn zowel diëtisten met een solopraktijk als diëtisten met grotere praktijken aangesloten. Door samenwerking, het benutten van elkaars deskundigheid, kennisuitwisseling, intervisie en scholing, krijgen cliënten het beste advies op het gebied van voeding en gezondheid. We streven naar goede bereikbaarheid van alle vrijgevestigde diëtisten in de regio.