Informatie voor leden

Kosten lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie € 90,- (vanaf 2022)
o   Inschrijfgeld € 150,– per lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie bij later instromen: naar rato jaar
o   Per praktijk korting € 5 per extra inschrijving

Een praktijk kan kiezen  voor een of meerdere lidmaatschappen.
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van minimaal een maand.
Restitutie van het inschrijf- en lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Wil je lid worden of afmelden als lid, stuur  dan een mail naar het contact adres.
Contact : info@dietistennetwerkzhn.nl

Ledenlijst
Voor de ledenlijst van het netwerk klik hier

Jaarplanning
Per kalenderjaar vinden er 9 vergaderingen plaats:

∙       6 bestuursvergaderingen per jaar (alleen voor bestuur)
∙       1 algemene ledenvergadering (alle leden van het netwerk)
∙       2 themabijeenkomst (alle geïnteresseerden)

Tijdstip van 19.30-21.30
Tijdens de coronacrisis vinden de  vergaderingen online plaats via zoom.

Voor 2021  zijn de netwerkbijeenkomsten gepland op:
8 februari ( ALV)/   11 mei /   8 november

Vrijdag 17 september strandwandeling om 17.00 uur in Katwijk.

Intervisiebijeenkomsten
Leden kunnen deelnemen aan intervisie bijeenkomsten.

Er zijn 3  intervisie groepen:
Groep 1:   Vol (voorzitter Hester Nietzman)
Groep 2:  Vol  (voorzitter Leonie Goezinnen)
Groep 3:  Nog 6 plekken vrij

Wil je deelnemen aan een intervisie groep, neem dan contact op met een van  de voorzitters ( zie ledenlijst).

 

 

 

 

Comments are closed