Informatie voor leden

Kosten lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie € 90,- (vanaf 2022)
o   Inschrijfgeld € 150,– per lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie bij later instromen: naar rato jaar
o   Per praktijk korting € 5 per extra inschrijving

Een praktijk kan kiezen  voor een of meerdere lidmaatschappen.
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van minimaal een maand.
Restitutie van het inschrijf- en lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Wil je lid worden of afmelden als lid, stuur  dan een mail naar het contact adres.
Contact : info@dietistennetwerkzhn.nl

Ledenlijst
Voor de ledenlijst van het netwerk klik hier

Jaarplanning
Per kalenderjaar vinden er 9 vergaderingen plaats:

∙       6 bestuursvergaderingen per jaar (alleen voor bestuur)
∙       1 algemene ledenvergadering (alle leden van het netwerk)
∙       2 themabijeenkomst (alle geïnteresseerden)

Tijdstip van 19.30-21.30
De   vergaderingen vinden  online plaats via zoom.

Voor 2023 zijn de netwerkbijeenkomsten gepland op:
6 februari ( ALV)/   30 mei /  2 november

Vrijdag 15 september strandwandeling om 17.00 uur in Katwijk ( strandtent Surf and Beach: Boulevard Zeezijde 9).

Intervisiebijeenkomsten
Leden kunnen deelnemen aan intervisie bijeenkomsten.

Er zijn 2  intervisie groepen:
Groep 1:   Vol (voorzitter Hester Nietzman)
Groep 2:  Vol  (voorzitter Leonie Goezinnen)

Wil je deelnemen aan een intervisie groep, neem dan contact op met een van  de voorzitters ( zie ledenlijst).

Reacties zijn gesloten.