Informatie voor leden

Kosten lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie € 90,- (vanaf 2022)
o   Inschrijfgeld € 150,– per lidmaatschap
o   Lidmaatschap/contributie bij later instromen: naar rato jaar
o   Per praktijk korting € 5 per extra inschrijving

Een praktijk kan kiezen  voor een of meerdere lidmaatschappen.
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van minimaal een maand.
Restitutie van het inschrijf- en lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Wil je lid worden of afmelden als lid, stuur  dan een mail naar het contact adres.
Contact : info@dietistennetwerkzhn.nl

Ledenlijst
Voor de ledenlijst van het netwerk klik hier

Jaarplanning
Per kalenderjaar vinden er 9 vergaderingen plaats:

∙       6 bestuursvergaderingen per jaar (alleen voor bestuur)
∙       1 algemene ledenvergadering (alle leden van het netwerk)
∙       2 themabijeenkomst (alle geïnteresseerden)

Tijdstip van 19.30-21.30
De   vergaderingen vinden  online plaats via zoom.

Voor 2024 zijn de netwerkbijeenkomsten gepland op:
Di 27 februari ( ALV)/   wo 15 mei 12.00-13.00 online /  vr 6 september eind van de middag op het strand / do 14 november 12.00-13.00 online

Wo 17 april vanaf 17.00 uur (incl maaltijd) Journal Club georganiseerd door Abbott (locatie nog onbekend)

Juni netwerkavond Rijn en Duin, ouderenzorg (details volgen)

Intervisiebijeenkomsten
Leden kunnen deelnemen aan intervisie bijeenkomsten.

Er zijn 2  intervisie groepen:
Groep 1:   Vol (voorzitter Hester Nietzman)
Groep 2:  Vol  (voorzitter Leonie Goezinnen)

Wil je deelnemen aan een intervisie groep, neem dan contact op met een van  de voorzitters ( zie ledenlijst).

Reacties zijn gesloten.