Het Netwerk

Visie en missie

Het diëtistennetwerk ZHN zet zich in om de diëtist te profileren richting verzekeraars, verwijzers en cliënten in de regio en het behartigt de belangen van de leden naar zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Dit wordt bereikt door onderlinge uitwisseling van expertise, het regelen van optimale participatie binnen eerstelijnsprojecten in de regio en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met andere relevante partijen.

De leden informeren elkaar over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in de regio.

 

De Missie van het diëtistennetwerk ZHN: “Een sterk en onafhankelijk samenwerkingsverband van diëtisten uit de eerste lijn dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving”.

Reacties zijn gesloten.