ROHWN

Regionale  Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN)

Regionale  Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) (www.rohwn.nl ) is een zorggroep opgericht door huisartsen in West-Nederland, waarbij 120 huisartsen uit deze regio zijn aangesloten met een totaal verzorgingsgebied van 275.000 patiënten.

 

ROHWN  is gevestigd op de locatie Sassembourg, Jan van Brabantweg 21, 2171 HC Sassenheim.

Deze zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige Ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en ouderenzorg.

De huisartsen spannen zich in om deze patiëntenzorg te kunnen blijven bieden binnen de eigen huisartsenpraktijk. De ROHWN probeert er voor te zorgen dat de huisarts het vertrouwde aanspreekpunt blijft in de zorgketen, zodat zorg niet versnipperd raakt.

 

De regionale diëtisten werken samen met de huisartsen verbonden in de Zorggroep ROHWN. Met een verwijzing van uw huisarts bieden zij begeleiding en behandeling en is er een speciale regeling in overeenstemming met de zorgverzekeraars op het gebied van de eerder genoemde diagnoses (Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)) waarbij de consultkosten niet van het eigen risico af gaan.

 

Reacties zijn gesloten.