Zorgverzekeraars

Inmiddels is met iedere zorgverzekeraar afgestemd dat de ketenzorg in combinatie met de deelnemende huisartsen en diëtisten verbonden aan de ROHWN wordt vergoed.

Comments are closed